Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης

Αποστολή του Νοσοκομείου είναι :
Η παροχή φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο στο πληθυσμό του δήμου μας καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από όλη την ανατολική Εύβοια και όχι μόνο. Η φροντίδα υγείας παρέχεται καθολικά & ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σκοπός μας είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη νέων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού , η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών, η εκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, η ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με όλους του Κοινωνικούς- Παραγωγικούς και Επιστημονικούς φόρεις με στόχο την παγίωση της νέας αντίληψης για το ευαίσθητο θέμα της υγείας που προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

“…Κάνουμε την φροντίδα της υγείας σας προσωπική μας υπόθεση”

Βασιλική Αγγελοπούλου, Διοικήτρια Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

Εξωτερικά Ιατρεία (Πρωϊνά)

Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00
Τηλεφωνικά Ραντεβού:  08:00 – 19:00
14970

Ώρες Επισκεπτηρίου

Χειμερινό: 16:00-18:00
Θερινό     : 17:00-19:00

Εφημερίες – Λίστες Χειρουργείων