Στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας του Διαγνωστικού εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης, που διενεργείται κάθε χρόνο από το ΕΣΕΑΠ, το Νοσοκομείο της Κύμης ως προς την αξιολόγηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων για το έτος 2022, κατέλαβε την 15η θέση στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 216 διαγνωστικά εργαστηρία που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.