Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση και την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, των αρχιτεκτονικών και άλλων μελετών για την αναπαλαίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση λιθόκτιστου διατηρητέου κτιρίου, ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου της Παραλίας της Κύμης.
Στόχος είναι, η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του κτιρίου αλλά και η χρησιμοποίησή του για την κάλυψη αναγκών της κοινωνίας καθώς και η ανάδειξη του κορυφαίου Κουμιώτη Ιατρού Γ.Παπανικολάου.
Μετά την παράδοση των μελετών, στην Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Δαριβέρη Ιωάννα από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Κωτσή Αντώνιο (φώτο), αναμένεται η χρηματοδότηση του έργου και η δημοπράτησή του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίριο της Παραλίας, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Νοσοκομείου Κύμης, με την ιδιόχειρη διαθήκη (26 Μαρ. 1930) της αείμνηστης Ζαχαρίτσας χήρας Μιχαήλ Στεφανίδου, η οποία, με την διορατικότητα που την διέκρινε, αναφέρει επί λέξει “…μετά δε τον θάνατον αμφοτέρων (εννοεί τους κληρονόμους της) να περιέρχεται εις το τυχόν ανεγερθησόμενον Νοσοκομείο.”

Η Αν. Διοικήτρια Γ.Ν Κύμης
Ιωάννα Δαριβέρη