ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

MedCrave – International Journal of Radiology & Radiation Therapy – Case Report
“The ultrasound as a significant method in imaging and diagnosing in frequent urgent pediatric incidents, in country region hospitals”

ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Ιατρός Ακτινολόγος Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Case Report

MedCrave – International Journal of Radiology & Radiation Therapy – Case Report
“The use of ultrasound in diagnostic imaging of nafld and the ultrasonographic staging in rural region hospitals”

ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Ιατρός Ακτινολόγος Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Case Report

24ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ , Ιατρός Ακτινολόγος Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ e-poster