Ευχαριστήρια Επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ του Εθελοντικού Οργανισμού ” Το Χαμόγελο του Παιδιού” προς το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης για τη συμμετοχή του Νοσοκομείου μας στη δράση προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής “Ιπποκράτης” που πραγματοποιήθηκε στη Σκύρο, με την οποία υποβλήθηκαν σε δωρεάν προληπτικό έλεγχο 111 παιδιά/μαθητές.