Πατήστε εδώ για την Ζήτησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/11/6ΙΡ146904Θ-ΚΑΛ-9751-ΖΗΤΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΤΟΛΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf