ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 1

 

Η θέση αφορά ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω

Μπορούν να είναι ωφελούμενοι άνεργοι που έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 67 ετών και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Πέμπτη 28/03/2024 έως Τετάρτη 10/04/2024 στο email του ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ: kpaxal@dypa.gov.gr

Οι άνεργοι μπορούν να δηλώσουν μία ειδικότητα με το ονοματεπώνυμό τους, το ΑΦΜ τους και το τηλέφωνό τους