Παραλαβή νέας οδοντιατρικής έδρας πλήρως εξοπλισμένης για το Οδοντιατρείο του Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση του Οδοντιατρείου.