ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΚΥΜΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο -Κ. Κύμης σύμφωνα με την απόφαση 12386/28-02-2024 (ΑΔΑ:6ΑΞ6465ΦYO-Θ2Χ) του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων ιατρών :

  • Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (Επιμελητής Α΄)
  • Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής ( Επιμελητής Α’)
  • Χειρουργικής ( Επιμελητής Α’)
  • Αναισθησιολογίας ( Επιμελητής Α’)

H προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( ΑΔΑ:ΨΩΜΒ46904Θ-ΘΤΠ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/03/2024 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/04/2024 ώρα 15.00.

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΠ. ΔΑΡΙΒΕΡΗ