Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση ενδιαφέροντοςhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/6ΤΓΟ46904Θ-0ΓΒ-2019-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-2.pdf