Πρόσληψη του ιατρού ΦΑΛΗΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ ειδικότητας
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ.