ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση https://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/11/6ΩΓΒ46904Θ-ΛΣ5-9813-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΥΛΙΚΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΧΩΡΟΥ-ΜΝΗΜΗΣ-ΤΟΥ-SERVER.pdf

ΩΧ9Ω46904Θ-0ΔΡ-9682-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΗΣ-ΚΑΙ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΘΞΗ https://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/11/ΩΧ9Ω46904Θ-0ΔΡ-9682-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΗΣ-ΚΑΙ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ.pdf

ΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πατήστε εδώ για την Ζήτησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/11/6ΤΨΘ46904Θ-ΝΚ1-9758-ΖΗΤΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΙΔΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ.pdf

Go to Top