ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2023/06/Ψ6ΡΜ46904Θ-9ΓΡ-4365-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΓΑΝΤΙΩΝ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΑΝΑΓΚΕΣ-ΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ-ΚΥΜΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Πατήστε εδώ για την πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2023/05/6ΥΚ146904Θ-4ΚΖ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΑΝΑΓΚΕΣ-ΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ-ΚΥΜΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΨΨΜ646904Θ-ΜΝ4-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΙΕΤΟΥΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.pdf

Go to Top