ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση ενδιαφέροντοςhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/6ΤΓΟ46904Θ-0ΓΒ-2019-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-2.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/67ΛΑ46904Θ-ΦΘΝ-1961-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πατήστε εδώ για την πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/02/9ΤΔ046904Θ-ΗΘ7-1431-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΜΟΝΙΤΟΡ-ΚΑΙ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΥ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Πατήστε εδώ για την πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/02/6ΥΖΗ46904Θ-859-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΦΙΛΜ-ΓΙΑ-ΤΙΣ-ΑΝΑΓΚΕΣ-ΤΟΥ-ΓΝ-ΚΥ-ΚΥΜΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση https://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/01/63Δ746904Θ-8ΗΝ-660-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΚΛΙΝΩΝ.pdf

Go to Top