ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΑΛΗΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσληψη του ιατρού ΦΑΛΗΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ.