Προκήρυξη Θέσεως ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ επί θητεία στο Γ.Ν – Κ.Υ Κύμης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης κατόπιν της υπ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/ 08-03-2023 ΑΔΑ ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας προκηρύσσει την πλήρωση θέσεως ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Βιοπαθολογίας- Εργαστηριακής Ιατρικής με βαθμό Διευθυντή. [...]

2023-03-14T15:24:12+02:00Tue 14.03.2023|Ανακοινώσεις, Προσλήψεις|

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ ΚΥΜΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 55 – 67 ετών, πρόκειται να προσλάβει δέκα (10) υπαλλήλους των κάτωθι ειδικοτήτων:   [...]

2022-12-19T10:41:38+02:00Fri 16.12.2022|Ανακοινώσεις, Προσλήψεις|

Προκήρυξη Θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία στο Γ.Ν – Κ.Υ Κύμης

Δείτε αναλυτικά την πρόξήρυξη

2022-08-10T11:37:18+03:00Tue 09.08.2022|Ανακοινώσεις, Προσλήψεις|

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΑΛΗΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσληψη του ιατρού ΦΑΛΗΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ.

2019-09-09T08:57:20+03:00Fri 06.09.2019|Προσλήψεις|
Go to Top