Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί2019-04-17T10:14:36+03:00
1503, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Fri 15.03.2024|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση ενδιαφέροντοςhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/6ΤΓΟ46904Θ-0ΓΒ-2019-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-2.pdf

1303, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Wed 13.03.2024|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/67ΛΑ46904Θ-ΦΘΝ-1961-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΥΛΙΚΟΥ.pdf

Go to Top