Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2019-04-17T10:21:53+03:00
0406, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ & ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΜΗΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 2.679,91

Thu 04.06.2020|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ