Εφημερίες2019-10-31T13:43:03+02:00

Προγράμματα εφημεριών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης

Υπόμνημα:
Ενεργός εφημερία(E):
ο γιατρός είναι στο χώρο του νοσοκομείου
Μικτή εφημερία(M):
Καθημερινές μέχρι τις 21:00 στη μονάδα υγείας μετά εφημερία ετοιμότητας, σαββατοκύριακο-αργίες 08:00-14:00 στη μονάδα υγείας μετά εφημερία ετοιμότητας
Ετοιμότητας εφημερία(Χ):
ο γιατρός καλείται σε περίπτωση ανάγκης

Go to Top