ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ για το ΓΝΚΥ ΚΥΜΗΣ « Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

«Να γίνει αντάξιο της φήμης του ονοματοδότη του, παρέχοντας ποιοτικές, αποτελεσματικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας, ικανοποιώντας τις ανάγκες & ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες των ασθενών, των εργαζομένων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα και πάντα μέσα από την επωφελέστερη αξιοποίηση των  σπάνιων δημόσιων πόρων»

Ο κεντρικός ΣΚΟΠΟΣ του ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ  Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ είναι η όσο το δυνατό καλύτερη παροχή πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας  καθολικά & ισότιμα σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ του συνίσταται:

 • Στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης
 • Στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης
 • Στην  νοσηλεία και η παρακολούθηση αρρώστων που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης ή κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο
 • Στην παροχή πρώτων βοηθειών  σε έκτακτες περιπτώσεις
 • Στην άσκηση προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής  φροντίδας και στην υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού με στόχο την προαγωγή υγείας του
 • Στην  παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής
 • Στην ενημέρωση και διαφώτιση για θέματα πρόληψης και οικογενειακού προγραμματισμού
 • Στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
 • Στην επιδημιολογική και ιατροκοινωνική έρευνα
 • Στην συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και λοιπών επαγγελματιών υγείας
 • Στην ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες υγείας.
 • Στην ανάπτυξη και πιστοποίηση διαδικασιών

Οι Αξίες μας

 • Σεβασμός των χρηστών των υπηρεσιών μας και προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αναγκών τους μέσα από ποιοτικές και ασφαλείς διαδικασίες.
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Εκτίμηση των συναδέλφων και συνεργατών μας και προαγωγή της συνεργασίας και της βέλτιστης επικοινωνίας
 • Πίστη στην αξία της δια βίου μάθησης & υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Προώθηση της συνεργασίας με δημοτικούς, κοινωνικούς και λοιπούς φορείς με στόχο την προβολή και την ανάπτυξη του τόπου μας.