«Η ευεργεσία έστιν αρετή πολλά μεγάλη, επειδή έστι καρπός της αγάπης….»

(Την ευεργεσία που έλαβες, να τη μνημονεύεις, Κλεόβουλος ο Ρόδιος)