Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Χαρίλας Ευστάθιος (Πρόεδρος) Διευθυντής Παθολογίας
Δουλγεράκης Χρήστος Διευθυντής ΜΤΝ
Τουλούπα Ελένη Διευθυντής Παθολογίας
Δουλγεράκης Στυλιανός Επιμελητής Α΄ Χειρουργικής
Γανίτης Ανέστης Επιμελητής Β΄ Παθολογίας
Σκιάνης Κωνσταντίνος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Ρέτσα Ιωάννα Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Χατζηδημητρίου Θεόδωρος Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογίας
Κατράπας Ανδρέας Επιμελητής Α΄ Παθολογίας
Πούλου Μαρία Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 04-04-2021.