• Καρδιολόγοι

    κ. Ρεβύθης Γρηγόριος
    κ. Παπαϊωάννου Ευαγγελία
    κ. Φαληρέας Βασίλειος

  • Τηλέφωνο: 2222350131

  • e-mail: ko@gnkymis.gr