Μέλη Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ)

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Μιχάλη Γιαννούλα Δ/ντρια Μικροβιολογικού Τμήματος, Πρόεδρος ΕΝΛ
Τουλούπα Ελένη Διευθύντρια Παθολογίας , Αντιπρόεδρος ΕΝΛ
Μπαμπούρη Θεοδώρα ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας, ΝΕΛ
Χατζηδημητρίου Θεόδωρος Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
Ρέτσα Ιωάννα Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Μόνου Αγγελική Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Δουλγεράκης Στυλιανός Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής
Δουλγεράκης Χρήστος Δ/ντης ΜΤΝ
Μωράκη Χριστίνα ΠΕ Φαρμακοποιός
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος Πρ/μενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Τα τρία (3) Πρώτα μέλη αποτελούν την Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (Ο.Ε.Ε.) της ΕΝΛ.
Νοσηλεύτρια ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΕΛ) : Μπαμπούρη Θεοδώρα