Πατήστε εδώ για την Διακήρυξηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2023/08/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΚΗΜΔΗΣ.pdf