• Ακτινολόγοι Ιατροί

    κ. Καπελέρης Νικόλαος
    κ. Γλυνού Ελισάβετ

  • Τηλέφωνο: 2222350132 , 2222350134

  • e-mail: .@gnkymis.gr