ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης Ευβοίας, ιδρύθηκε με το 87 ΦΕΚ 29/05/1964 τ.Α με την επωνυμία “Γενικόν Νοσοκομείον Κύμης” ως ΝΠΔΔ και με δύναμη 30 κλίνες. Τα πρώτα χρόνια στεγάστηκε σε μία μεγάλη οικεία στο κέντρο περίπου της πόλης, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε σε άλλο, περισσότερο ευρύχωρο κτίριο. Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 άρχισαν οι προσπάθειες για την ανέργεση του Νοσοκομείου, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 15/08/1980.

Στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας προστέθηκαν νέες ειδικότητες και προστέθηκε η λειτουργία του Κέντρου Υγείας, δίνοντας άλλη διάσταση στην Παροχή Πρωτοβάθμειας Φροντίδας Υγείας.

Σήμερα παρέχει υπηρεσίες υγείας σε βασικές ειδικότητες, έχει ανεπτυγμένες 40 κλίνες, με παθολογικό και χειρουργικό τομέα και εξειδικευμένο νεφρολογικό τμήμα με Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με 7 θέσεις.Παράλληλα στα πλαίσια της Υγειονομικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζονται νέες δράσεις και λειτουργίες που στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τόσο στους μόνιμους κατοίκους, όσο και στους χιλιάδες τουρίστες της ευρύτερης περιοχής της Κύμης.