Τακτικά Μέλη

 • Χατζημαργαρίτης Ευάγγελος (Πρόεδρος)
 • Μίχας Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)
 • Αγγελοπούλου Βασιλική
 • Ψαρράκης Αθανάσιος
 • Ποδαράς Στυλιανός
 • Μέργου Καλομοίρα
 • Ιωάννου Ιωάννα
 • Αναγνώστου Δημήτριος
 • Μεγαρίτη Λευκοθέα

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Παππάς Λουκάς
 • Γάσπαρη Αλεξάνδρα
 • Ουζούνης Δημήτριος
 • Μαντάς Ιωάννης
 • Κουλούρα Φωτεινή
 • Δεληγιώργη Ευρυδίκη