ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 15:00
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 13:00
6997118550
2222046202
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 15:00
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 13:00
6947200173
2228023770
ΒΙΤΑΛΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 15:00
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 13:00
6974147700
2222031775
ΒΡΥΣΗΣ ΣΚΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 15:00
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 13:00
6978853901
2222058348
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 15:00
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 13:00
6974013300
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟ 8:00 ΕΩΣ 15:00
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 13:00
2222058222
Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ Δ/ΤΡΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ 2222092222