ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Παθολογικό 12
Καρδιολογικό 5
ΣΥΝΟΛΟ 17
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Χειρουργικό 5
Ορθοπεδικό 4
Μαιευτικό/Γυναικολογικό 2
Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας 1
Οφθαλμολογικό 1
ΣΥΝΟΛΟ 13

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

30