ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Παθολογικό 12
Καρδιολογικό 5
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 7
Covid-19 2
ΣΥΝΟΛΟ 26
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Χειρουργικό 5
Ορθοπεδικό 4
Μαιευτικό/Γυναικολογικό 1
Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας 1
Οφθαλμολογικό 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
Βραχεία Νοσηλεία 2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

40