Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύμης κ. Δεμερούτη Δημήτριου, κατόπιν πρόσκλησης της νέας Αν. Διοικήτριας του Γ.Ν.- Κ.Υ Κύμης.


Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διενεργήθηκε έλεγχος των εγκαταστάσεων ενώ στα πλαίσια της προσπάθειας ετοιμότητας του νοσοκομείου στην περίπτωση έκτακτων αναγκών τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας ενημερώθηκαν και έλαβαν οδηγίες για την ορθή χρήση πυροσβεστικών μέσων.

Ιωάννα Δαριβέρη
Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν.- Κ.Υ Κύμης