Πατήστε εδώ για την Ζήτησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/11/6ΤΨΘ46904Θ-ΝΚ1-9758-ΖΗΤΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΙΔΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ.pdf