ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ 1

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τετάρτη 19/07/2023 έως Τρίτη 01/08/2023.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν ενδιαφέρον για την ειδικότητα στέλνοντας e mail στο kpaxal@dypa.gov.gr το ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο.