Την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 ανέλαβε υπηρεσία στο Νοσοκομείο της Κύμης η Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής κ. Βέκιου Ροδάνθη.
Η κ. Βέκιου έχει εργαστεί κατά σειρά ετών στα Νοσοκομεία: Γ.Ν Κιλκίς, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» , Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
και έχει εξειδίκευση στο μαστό και στην παιδοακτινολογία.
Η παρουσία της ιατρού στο Νοσοκομείο Κύμης θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην αναβάθμιση
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η Αν.Διοικήτρια Γ.Ν Κύμης
Ιωάννα Σπ.Δαριβέρη