Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2019-04-17T10:21:53+03:00
1104, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PIXEL HF 850 TS

Thu 11.04.2024|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/04/ΨΘ9Ψ46904Θ-ΟΩΨ-2698-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΤΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-PIXEL-HF-850-TS.pdf

0804, 2024

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Mon 08.04.2024|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/04/9ΙΦΑ46904Θ-57Υ-2600-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf

2103, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Thu 21.03.2024|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/ΨΕΑΗ46904Θ-7ΙΡ-2103-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΥΛΗΣ.pdf

1903, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

Tue 19.03.2024|Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος|

Πατήστε εδώ για την Πρόσκλησηhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2024/03/9ΛΠ546904Θ-Ρ20-2050-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ-ΓΑΝΤΙΩΝ.pdf

Go to Top