Το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, στα πλαίσια του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 55 – 67 ετών, πρόκειται να προσλάβει δέκα (10) υπαλλήλους των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ    ->      ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3
ΥΕ         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ             ->      ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ 3
ΥΕ         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    ->      ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 3
ΥΕ         ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ             ->      ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στο τηλέφωνο 22210 60303 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση της προτίμησής τους.

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να είναι μακροχρόνια άνεργοι (12+μήνες),εγγεγραμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 16.12.2022- 02.01.2023

Οι υποψήφιοι δηλώνουν ενδιαφέρον στα γραφεία των ανταποκριτών της περιοχής τους ή στέλνοντας e-mail στο kpaxal@dypa.gov.gr το ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και την ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται.

Εκ της Διοικήσεως