ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ SERVER ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση https://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/11/6ΩΓΒ46904Θ-ΛΣ5-9813-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΥΛΙΚΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΧΩΡΟΥ-ΜΝΗΜΗΣ-ΤΟΥ-SERVER.pdf

Go to Top